Kringloopwinkel heropend

m IMG 2655

Burgemeester opent vernieuwde Kringloopwinkel

STEEENWIJK/TUK – Zaterdag 22 september 2012 stond in het teken van de feestelijke 'heropening' van de Kringloopwinkel Steenwijk.


Voor deze gebeurtenis was burgemeester Marja van der Tas uitgenodigd. Door een kartonnen deur in te trappen, werd de Kringloopwinkel, na een verbouwing van ruim negen maanden, officieel heropend.

Dit onder grote belangstelling van medewerkers van de Kringloopwinkel, klanten, pers en vertegenwoordigers van de hoofdaannemer en onderaannemers.

Bouwbedrijf G. Rook was de hoofdaannemer die de verbouwing van de Kringloopwinkel heeft uitgevoerd. Het bouwbedrijf heeft het proces vanaf het begin tot het eind begeleidt.

De eerste contacten dateren uit augustus 2010. De voorzitter van de Stichting Kringloopwinkel Steenwijk heeft Bouwbedrijf G. Rook gevraagd om een 'kijkje' te komen nemen.

m IMG 2669

Aan de hand van voorlopige tekeningen en het wensenpakket van de opdrachtgever werd er besloten om door de tekenafdeling van Bouwbedrijf G. Rook offertetekeningen te laten maken.

Na definitieve goedkeuring van de offertetekeningen werd door de calculatieafdeling een prijs gevormd, die als basis stond voor verdere onderhandelingen tussen de opdrachtgever en de aannemer.

 

Nadat het bestuur van de Stichting Kringloopwinkel Steenwijk 'het groene licht' had gegeven voor de verbouwing werd het tekenwerk door Bouwbedrijf G. Rook verder gereed gemaakt ten behoeve van de omgevingsvergunning (bouwvergunning). De omgevingsvergunning werd in samenwerking met Ingenieursbureau Boes+Kok verzorgd.

m IMG 2668Na verlening van de vergunning werden de bouwactiviteiten in september 2011 gestart. Net als eerder vermeld heeft de verbouwing ruim negen maanden in beslag genomen.

Tijdens de voorbereidende fase en de uitvoering werd met grote regelmaat overleg gevoerd met de opdrachtgever om de kwaliteit en de voortgang van het bouwproces te kunnen waarborgen. Het bestaande gedeelte van de Kringloopwinkel moest namelijk tijdens de verbouwing open blijven en mocht dan ook geen hinder ondervinden van de verbouwing.

Bouwbedrijf G. Rook feliciteert Stichting Kringloopwinkel Steenwijk met de prachtige aanwinst