Moespot

m Moestpot-1---VebocomA

De Moespot is een buurtschap in de gemeente Steenwijkerland in de Kop van Overijssel in de gelijknamige provincie Overijssel. Het buurtschap is weggescholen in de luwte van de oude Zuiderzeedijk voor barre elementen, aan het Jabikspad tussen voormalig Zuiderzee stadjes Blokzijl en Vollenhove bevindt zich dit gehucht De Moespot.

Aan de andere kant van de oude Zuiderzeedijk ligt het Vollenhovermeer. Dit meer is een restant van de voormalige Zuiderzee. Met de aanleg van de Noordoostpolder is veel van de identiteit en charme van het grensgebied tussen land en water verloren gegaan.
Al enige jaren wordt er gesproken over deze situatie, zowel gemeente als de ondernemers en inwoners van Vollenhove zijn van mening dat er met dit gebied iets moet gebeuren.

m Moestpot-2---VebocomA

Uit de diverse analyses en onderzochte theorieën op sociaal, cultureel, economisch, stedenbouwkundig en historisch gebied, is gebleken dat het ontwikkelen van 5 wooneenheden binnen het plangebied levensvatbaar is. Met de uitkomsten van de analyses en theorieën is een concept gemaakt wat bestaat uit een kavelverdeling van 4 procesgebieden. De verkaveling van het plangebied heeft zo plaatsgevonden dat de (toekomstige) woonbehoefte in verschillende vormen met verschillende woningtypes uitgewerkt kon worden.

Na bestudering van de verschillende mogelijkheden is gebleken dat de structuur en filosofie voor dit ontwerp centraal moest komen te staan in de nieuw te ontwikkelen wooneenheden, uitgangspunt bij deze planontwikkeling is de inzet van bestaande en historisch kwaliteiten, zoals te conformeren aan bestaande structuur en bebouwing.

Ontwerper ing. Dirk-Jan Boes tekende voor het ontwerp van de vijf bijzondere wooneenheden op deze unieke plek. "De Moespot heeft een monumentaal en modern karakter gekregen."

Druk hier om de site van 'De Moespot' te bekijken
(opent in nieuwe venster).

m_Moestpot-1---Vebocom
m_Moestpot-10---Vebocom
m_Moestpot-2---Vebocom
m_Moestpot-3---Vebocom
m_Moestpot-4---Vebocom
m_Moestpot-5---Vebocom
m_Moestpot-6---Vebocom
m_Moestpot-7---Vebocom
m_Moestpot-8---Vebocom
m_Moestpot-9---Vebocom
01/10 
start stop bwd fwd