Nieuwbouw afzinkkelder, Giethoorn

Afzinkkelder te Giethoorn 122Nieuwbouw van een afzinkkelder te Giethoorn. Met lengte van ruim 22 meter tot nu de grootste afzinkkelder dat Bouwbedrijf Rook heeft gemaakt. Het toepassen van een afzinkkelder naast bestaande bebouwing heeft als voordeel dat het niet nodig is om vaak dure oplossingen zoals het plaatsen van een damwand te moeten toepassen. Ook wordt er bespaard op bronbemaling omdat deze een kortere tijd hoeft te bemalen.

 

Opgeleverd: december 2012

 

 

Lees meer: Nieuwbouw afzinkkelder, Giethoorn

Uitbreiding melkveestal aan de Duinigermeerweg, Blokzijl

Ligboxenstal te Blokzijl 116Dit project betreft het uitbreiden van een bestaande melkveestal. De uitbreiding omvat de bouw van een mestkelder inclusief de bovenbouw van de stal.

 

Opgeleverd: oktober 2013

 

 

 

 

Lees meer: Uitbreiding melkveestal aan de Duinigermeerweg, Blokzijl

Nieuwbouw Graansloot Kampen - Hoge wanden vlakloods

Hoge wanden vlakloods 134

Dit deelproject binnen de totale nieuwbouw bij Graansloot Kampen omvat de realisatie van 2 hoge wanden in de nieuwe vlakloods. De wanden hebben een lengte van 60 meter en een hoogte van 11 meter. De wanden zijn in twee stortfases gerealiseerd. De onderste helft heeft een dikte van 85 cm en is 5 meter hoog, de bovenste helft is 50 cm dik en 6 meter hoog.

 

Opgeleverd: juli 2013

 

 

Lees meer: Nieuwbouw Graansloot Kampen - Hoge wanden vlakloods

Nieuwbouw Graansloot Kampen - Poeren vlakloods

Nieuwbouw loods in Kampen 128Dit deelproject binnen de totale nieuwbouw bij Graansloot Kampen omvat de realisatie van 58 poeren die de fundatie van de gevels van de vlakloods vormen. De vlakloods meet 60 bij 100 meter. In de loods zal graan 11 meter hoog in bulkvorm worden opgeslagen. Op de poeren worden de stalen steunberen geplaatst die zowel de dakspanten als de zijwaardse graandruk opvangen.

 

Opgeleverd: juni 2013

 

Lees meer: Nieuwbouw Graansloot Kampen - Poeren vlakloods

Uitbreiding melkveestal aan de Zuiderzeeweg, Blokzijl

Uitbreiding ligboxenstal Blokzijl 107Het project omvat de bouw van een mestkelder inclusief de bovenbouw van de stal. Ook dit project is een uitbreiding van een bestaande melkveestal.

De bestaande stal word langs de langsgevel uitgebreid. De bestaande stal wordt hiermee breder in plaats van vaak gebruikelijk langer.

 

Opgeleverd: oktober 2013

 

 

Lees meer: Uitbreiding melkveestal aan de Zuiderzeeweg, Blokzijl

Nieuwbouw mestkelder, Rouveen

 

Mestkelder te Rouveen 117Wederom nieuwbouw van een mestkelder van groot formaat met afmetingen van 35 x 51 meter. Ten behoeve van de mestscheider zijn er meerdere buizen in de kelderwanden ingestort en is er een extra put gemaakt. Daarnaast zijn ook de vloeren en de wanden van melkstal, inclusief alle sparingen en doorvoeren, gestort.

 

Opgeleverd: oktober 2012

 

 

Lees meer: Nieuwbouw mestkelder, Rouveen