Dé betonbouw specialist betonbouw voor een ondernemer

Een ondernemer is altijd bezig met de toekomst. Hier hoort ook vaak het uitbreiden van bestaande bedrijfspanden of zelf helemaal nieuwbouw om toekomst bestendig te blijven en om te kunnen groeien. Rook Bouw is de specialist in betonbouw, zowel ondergronds als bovengronds.

Voor een ondernemer met bouwplannen kunnen wij de gehele bouw realiseren, ook het gedeelte wat niets te maken heeft met betonbouw. Maar door het eigen specialisme in betonbouw kan Rook Bouw een ondernemer net iets meer bieden dan de doorsnee utiliteitsbouw aannemer. Als de vestigingslocatie van een bedrijf van in oppervlak te klein voldoende te kunnen uitbreiden dan kan het een optie zijn om extra uitbreiding ondergronds te zoeken in een kelder.

Bovengronds kunnen wij veel betekenen met onze betonbouw als het gaat om bijvoorbeeld bulkopslag silo’s. Met in het werk gestort beton is veel slanker te bouwen dan met betonnen stapelblokken. Dit scheelt kostbare ruimte.

Voor een bedrijf dat de werkzaamheden bijvoorbeeld uitbreidt met zware bewerkings machines kunnen wij ook de machine fundaties realiseren. Maar ook voor de normale bedrijfshal of kantoorpand realiseren wij de fundatie en bijbehorende bedrijfsvloeren.Wij realiseren de betonwerken zo dat jij als ondernemer meer werkplezier haalt uit jouw eigen onderneming. Op de plek waar jij het wilt.

Onze werkwijze

Voor het maken van betonbouw voor bedrijfs nieuw- en of verbouw hebben wij een eigen bekistingssysteem in huis. Dit unieke systeem maakt het mogelijk om alle formaten betonbouw te realiseren. Van grote massieve machine fundaties, tot grote diepe kelders voor bijvoorbeeld een stortput of hoge (10 meter +) betonwanden voor bulkopslag. Zelfs op lastig bereikbare of lastig bebouwbare locaties. We zijn gespecialiseerd in het bouwen van zogeheten “in het werk” gestorte betonconstructies en afzinkkelders. We maken de betonconstructies op de door u aangewezen locatie. Het voordeel van in het werk gestorte betonconstructies is dat de mogelijkheden veel groter zijn dan bij prefab beton. Nagenoeg alle vormen en afmetingen zijn in het werk te realiseren op bijna alle gewenste plekken, zelfs in of onder bestaande bebouwing.

In het werk gestorte kelder

Een in het werk gestorte kelder is uitermate geschikt voor moeilijk bereikbare of moeilijk bebouwbare locaties. Met ons bekistingssysteem storten we een kelder ter plaatse.

Dit doen we door de volgende stappen te volgen:

 • We graven de bouwgrond af.
 • Vervolgens maken we de keldervloer door een randbekisting te plaatsen en brengen de isolatie of een werkvloer aan onder de vloer.
 • We brengen wapening aan in de vloer en storten de vloer af met beton.
 • Als de vloer gereed is stellen we de systeembekisting voor de wanden op de vloer, brengen de wandwapening aan en storten de wanden.
 • We houden de kwaliteit van ons werk hoog door het monitoren van de uitharding van het beton en het beton de juiste nabehandeling te geven.

Daarnaast zorgen we ervoor dat de bouwput stabiel en droog blijft. De grondwaterspiegel verlagen we tijdelijk door het plaatsen van bronbemaling, het grondwater wordt hierbij gecontroleerd afgevoerd en de bouwomgeving wordt gemonitord. Maak je gebruik van onze expertise, dan word je volledig geadviseerd én ontzorgd. Je hoeft zelf niets te doen, maar weet dat je aan het einde van de rit een geweldige en waterdichte kelder hebt.

Ook voor andere fundaties geldt hetzelfde als voor een kelder. Bij een bedrijfspand kan, om het logistieke proces te verbeteren, ook bijvoorbeeld een laadkuil aangelegd worden zodat binnenkomende en uitgaande goederen sneller geladen kunnen worden.

Afzinkkelder

Mocht je als ondernemer uitbreidingsplannen hebben naast bestaande bebouwing en graag een kelder onde deze uitbreiding willen dan is een afzinkkelder een goede optie.

Wat is een afzinkkelder? Een afzinkkelder is een kelder die op unieke wijze wordt geplaatst, namelijk zonder eerst een bouwput te graven. Zoals de naam al verklapt, zakt deze kelder als het ware in de grond. Het voordeel? Geen kosten voor onder andere dure grondinjecties of damwandconstructies en een kortere grondwater bemaling.

Wanneer is een afzinkkelder interessant?

Een afzinkkelder is uitermate geschikt voor het plaatsen van een kelder dicht bij bestaande bebouwing of dicht bij bebouwing die ‘op staal’ is gefundeerd en waardoor er geen normale bouwput gegraven kan worden. Ook kan een afzinkkelder strak langs een erfscheiding geplaatst worden zonder dat een groot deel van het pereel van de buren betrokken moet worden bij jouw bouwplannen. Zelfs in een bestaand gebouw kan een afzinkkelder worden gemaakt zonder dat er zettingschade optreedt aan het bestaande gebouw.

Staat jouw bedrijf in een gebied met een hoge grondwater stand? Dan kan een afzinkkelder DE manier zijn om toch een kelder gerealiseerd te krijgen. Kelders bouwen op de wijze van een afzinkkelder is namelijk zeer geschikt voor gebieden met hoge grondwaterstanden om dat bij een afzinkkelder de grondwater bemalingsperiode veel korter is.

Een afzinkkelder is voor deze moeilijk bebouwbare locaties de beste en voordeligste optie.Wil je extra uitbreidingsruimte voor jouw bedrijf of kun je eigenlijk niet anders dan een kelder aan te brengen in verband met de hoogte van een productie machine op een lastig bebouwbare locatie? Kies dan voor een afzinkkelder. Wij helpen je graag!

Het plaatsen van een afzinkkelder

Rook Bouw heeft een eigen bekistingssysteem. Dit systeem gebruiken we bij het plaatsen van verschillende soorten kelders en fundaties, waaronder ook de afzinkkelder. Hoe we dit doen?

De werkvolgorde bij een afzinkkelder is echter omgekeerd ten opzichte van een normale kelder. Een afzinkkelder maken we door het volgen van de volgende stappen:

 • We maken de afzinkwanden met ons unieke bekistingssysteem op het maaiveld.
 • Als de wanden gereed zijn brengen we een door ons zelf ontworpen stempelraam aan om de afzinkwanden tijdens het afzinken te zekeren tegen de gronddruk op de wanden die optreedt tijdens het afzinken.
 • Daarna graven we de grond, van binnenuit de afzinkwanden, onder de wanden weg. Hierdoor zakken de afzinkwanden geleidelijk tot de gewenste diepte. Uiteraard gebeurt dit met uiterste precisie om er zeker van te zijn dat de kelder op de juiste plek komt en gelijkmatig zakt.
 • Voor plekken met slappe ondergrond hebben wij een werkwijze die het doorzakken van de afzinkwanden in de slappe grond voorkomt.
 • We storten de keldervloer tussen de afzinkwanden en verwijderen daarna het tijdelijke stempelraam.
 • Tot slot maken we nog het kelderdek op de afzinkkelder als dit nodig is (afhankelijk van de toepassing die je geeft aan de kelder). Hierna is de ruwbouw afzinkkelder gereed.

Bepaal zelf de locatie van je nieuwe kelder (of fundatie)

Je bepaalt helemaal zelf waar jouw nieuwe kelder moet komen. Wij zorgen ervoor dat de kelder juist geplaatst wordt. Je kunt je nieuwe kelder onder andere laten plaatsen in jouw bestaande bedrijfspand of op het buitenterrein van jouw onderneming. Voor Rook Bouw maakt het niet uit of het om een bestaand bedrijfspand gaat of om nieuwbouw gaat. Wij kunnen alle soorten bedrijfspanden verrijken met een mooie kelder.

De vele toepassingen van onze betonbouw

Iedereen heeft zo zijn eigen reden om een kelder te laten plaatsen. Een groot deel van onze klanten investeert in een kelder of andere betonbouw om te kunnen groeien en om bedrijfsprocessen te verbeteren. Voorbeelden van onze betonbouw mogelijkheden voor bedrijfsmatige omgevingen mogelijkheden zijn bijvoorbeeld:

 • Een kelder of afzinkkelder om ondergrondse opslag te creeëren
 • Een parkeergarage
 • Een lift of machine put
 • Een laadkuil voor vrachtwagens
 • Een smeerput voor onderhoud aan uw wagenpark
 • Een stortput voor het lossen van bulkgoederen
 • Hoge wanden voor bulkopslag loodsen
 • Een zware fundatie voor een nieuwe machine
 • Een fundatie inclusief bedrijfsvloer voor jouw bedrijfspand
 • Een onder of bovengrondse dikwandige betonconstructie om verspreiding straling tegen te gaan

Wat zijn de kosten voor het laten bouwen van een kelder?

Natuurlijk ben je benieuwd wat de kosten van jouw nieuwe kelder of andere betonbouw zijn. De kosten van onze betonbouw projecten zijn afhankelijk van diverse factoren. Denk hierbij aan de grootte van de kelder, de bouwlocatie en de werkwijze die we hanteren bij het plaatsen van de kelder of fundatie.Ook komen bij kelder- en betonbouw in de grond kosten als grondwerk en bronbemaling voor. Dit zijn factoren die geheel bouwlocatie afhankelijk zijn maar wel behoren bij het totale kostenplaatje.

Een afzinkkelder is een voordelige keuze voor een kelder op een moeilijk bebouwbare locatie of voor bouwlocaties met een hoge grondwater stand. Met een afzinkkelder kunnen hoge kosten voor damwand constructies, grondinjecties of langdurige grondwaterbemalingen met hoge bemalingsdebieten worden voorkomen.

Wil je weten wat jouw totale investering wordt? Maak dan vrijblijvend een afspraak met een van onze adviseurs. Wij komen graag bij je langs om te kijken wat we voor je kunnen betekenen. Hierna kunnen we geheel vrijblijvend en gratis een offerte opstellen. Wij geven telefonisch geen prijsinschattingen af omdat elke kelder of fundatie een uniek, specialistisch project is.

Waarom Rook Bouw?

Rook Bouw is al jaren gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen en plaatsen van diverse betonbouw toepassingen. Door de jaren heen hebben we vele tevreden klanten geholpen met het bouwen van een kelder. Ons uitgangspunt? We bouwen altijd alsof het voor onszelf is. Wij vinden dat werkplezier maakbaar is en we helpen je graag om jouw werkplezier en rendement als ondernemer te vergroten.